หมวดหมู่ : ข่าวการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
หัวข้อ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) และกระบวนการเรื่องเล่าจากประสบการณ์เพื่อสร้างแนวปฏิบัติงานที่ดี
โดย : wutthichai
อ่าน : 458
พุธ ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559
พิมพ์ 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม ได้จัดอบรมตาม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) และกระบวนการเรื่องเล่าจากประสบการณ์เพื่อสร้างแนวปฏิบัติงานที่ดี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม