หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า
โดย : wutthichai
อ่าน : 400
อังคาร ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

ประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 (วันที่ 25 กรกฎาคม 2561) เวลา 09.10 น. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวสดุดี เฉลิมพระเกียรติเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโครงการ “ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า” จากนั้นได้นำประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และตัวแทนชุมชน ร่วมกิจกรรม “ราชภัฏอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงพื้นที่วัดและชุมชนโดยรอบ อาทิ วัดหนองปันเจียง วัดหนองกู่คำ ด้วยการทำความสะอาดพื้นถนน เก็บขยะและเศษใบไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราโชบาย ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังเป็นการสนองพระราโชบายในการมีจิตอาสาร่วมกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ลิ้งค์ชมภาพกิจกรรม 1