ชื่อ - นามสกุล :นายเกษตร ทาอินต๊ะ
ตำแหน่ง :รักษาการผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม
ที่อยู่ :มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม