[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:: สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
คณะหน่วยงาน
หน่วยงานสำคัญ
e-Learning

แบบสำรวจ

   แบบสอบถามความต้องการใช้บริการพื้นที่ ท่าน/หน่วยงานของท่านมีโอกาสได้เข้ามาใช้บริการพื้นที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ในส่วนไหนบ้าง


  1. หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
  2. อาคารเอนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. อาคารเอนกประสงค์ (อาคารโหลดบัณฑิต)
  4. ห้องประชุมของอาคารเอนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5. ศึกษาพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช/ป่าไม้
  6. เข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช/ป่าไม้
  

ชื่อ : รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนอธิการบดี
หน้าที่หลัก : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี
หน้าที่หลัก : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเกษตร ทาอินต๊ะ
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก : สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวศิริพร ริพล
ตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี ส.4
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : sririporn_rip@cmru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวกุหลาบ โถนาค
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารจัดการงานทั่วไป
หน้าที่หลัก : บริหารจัดการงานทั่วไป
อีเมล์ : kulap_ton@cmru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวุฒิชัย อริวรรณา
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
อีเมล์ : wutthichai_ari@cmru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอภิชาติ มูลงาม
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานบริการและพัฒนาพื้นที่
อีเมล์ : apichat_moo@cmru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายบัณฑิต ช่างแย้ม
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติงานเทคนิคสถาปัตย์
อีเมล์ : bundit_cha@cmru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายทิวา ขยันยิ่ง
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า
อีเมล์ : tiwa_kay@cmru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสมชาย คำใส
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานเกษตร
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติงานด้านเกษตร
อีเมล์ : somchai_kam@cmru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายชาญยุทธ คำดง
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานเกษตร
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติงานเกษตร
อีเมล์ : chanyut_kam@cmru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายนนท์ธวัช บัวฟุต
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานเกษตร
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติงานเกษตร
อีเมล์ : nantawat_bua@cmru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายกาวิน ใจพรหม
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานเกษตร
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติงานเกษตร
อีเมล์ : kawin_jai@cmru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายณัฐกิตติ์ หล้าสะลวง
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานเกษตร
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติงานเกษตร
อีเมล์ : nattakit_lah@cmru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายทองอินทร์ โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานเกษตร
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติงานเกษตร
อีเมล์ : tonginn_pos_@cmru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายทวีวัฒน์ หนักแน่น
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานเกษตร
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติงานเกษตร
อีเมล์ : thaweewat_nak@cmru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุรชาติ ใหม่เฟย
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานเกษตร
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติงานเกษตร
อีเมล์ : surachat_mai@cmru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสายัณห์ จันทร์แก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริการ
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติงานบริการ
อีเมล์ : sayan_jan@cmru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวีรศักดิ์ ผาแดง
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริการ
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติงานบริการ
อีเมล์ : weerasak_pad@cmru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวสันต์ สายเพลิง
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริการ
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติงานบริการ
อีเมล์ : wasan_sai@cmru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
5 : งานบริหารทั่วไป
6 : งานบริการและพัฒนาพื้นที่