[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:: สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
คณะหน่วยงาน
หน่วยงานสำคัญ
e-Learning

แบบสำรวจ

   แบบสอบถามความต้องการใช้บริการพื้นที่ ท่าน/หน่วยงานของท่านมีโอกาสได้เข้ามาใช้บริการพื้นที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ในส่วนไหนบ้าง


  1. หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
  2. อาคารเอนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. อาคารเอนกประสงค์ (อาคารโหลดบัณฑิต)
  4. ห้องประชุมของอาคารเอนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5. ศึกษาพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช/ป่าไม้
  6. เข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช/ป่าไม้  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โดย : jennarong
เข้าชม : 188
จันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

 วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ที่ อาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 รอบปีที่ 2 ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปสู่การปฏิบัติจริง ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น การผลิตครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยบูรณาการงานวิจัยและเทคโนโลยีให้เข้ากับบริบทในแต่ละพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาตามความต้องการของท้องถิ่น ทำให้ชุมชนได้รับ การพัฒนาด้วยองค์ความรู้อย่างยั่งยืน

                    ในการนี้ องคมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ทั้งจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 1,129 คน จากนั้น องคมนตรีได้บรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน 19 สาขาวิชา อาจารย์ในสังกัดคณะครุศาสตร์ และอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 4,383 คน

                    จากนั้น องคมนตรีได้ไปตรวจเยี่ยมผลงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนให้การต้อนรับ ประกอบด้วย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน OTOP จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 17 ผลิตภัณฑ์ และผลงานการพัฒนาอัตลักษณ์เพื่อสร้างความยั่งยืนของอำเภอสันกำแพง ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพง ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าไปช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมาตรฐาน สนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวแบบล้านนาสร้างสรรค์

                    ส่วนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้แสดงผลงานการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย โครงการขับเคลื่อนไก่แม่ฮ่องสอนเพื่อยกระดับให้เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ผลงานการยกระดับผลิตภัณฑ์กระเทียมแปรรูป บ้านนาปลาจาด ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ผลงานการพัฒนากระเป๋าสะพายผ้าทอกะเหรี่ยงและเครื่องดื่มนพเก้าข้าวสามหมอก กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน บ้านป่าปุ๊ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ผลงานการพัฒนาหมู่บ้านกาแฟอินทรีย์ บ้านห้วยบง ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม

                    ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดังกล่าว เป็นการช่วยยกระดับเศรษฐกิจชุมชน มุ่งเน้นการสร้างงานและลดช่องว่างทางรายได้ โดยมีลักษณะการดำเนินงานแบบครบวงจร ทั้งต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นำไปสู่การเชื่อมโยงอัตราการเติบโตของรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 และทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มร.ชม. วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดงานชุมนุมลูกเสือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเฉลิมพระเกียรติ ฯ 15/ก.ค./2562
      องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 15/ก.ค./2562
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู - บายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2562 15/ก.ค./2562
      คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเปิดบ้านครุศาสตร์ 2562 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม 16/พ.ค./2562
      ม.ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดพิธีสระเกล้าดำหัวฯ – ทำบุญปีใหม่เมือง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย 22/เม.ย./2562

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ wutthichai_ari@cmru.ac.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป