[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:: สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
คณะหน่วยงาน
หน่วยงานสำคัญ
e-Learning

แบบสำรวจ

   แบบสอบถามความต้องการใช้บริการพื้นที่ ท่าน/หน่วยงานของท่านมีโอกาสได้เข้ามาใช้บริการพื้นที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ในส่วนไหนบ้าง


  1. หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
  2. อาคารเอนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. อาคารเอนกประสงค์ (อาคารโหลดบัณฑิต)
  4. ห้องประชุมของอาคารเอนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5. ศึกษาพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช/ป่าไม้
  6. เข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช/ป่าไม้  

  หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : โครงการปลูกต้นไม้และปล่อยปลาถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี 13 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
โดย : wutthichai
เข้าชม : 190
จันทร์ ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

โครงการปลูกต้นไม้และปล่อยปลาถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี 13 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม ซึ่งเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อนุญาตให้มหาวิทยาลัยฯ  ได้ใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา จำนวน 7,630 ไร่ ในเขตอำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งได้รับการพัฒนาตามโครงการขยายวิทยาเขตและพัฒนาพื้นที่ใหม่อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา  2537  พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยและรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัย ฯ จะได้ดำเนินการตามโครงการนี้อย่างต่อเนื่องสืบไป  รวมทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในอนาคตตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ  
     เนื่องในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560  เป็นวันคล้ายวันประสูติ  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี  ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงเห็นสมควรดำเนินจัดโครงการปลูกต้นไม้และปล่อยปลาถวายพระกุศล   แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันที่ 2 กันยายน 2560 เพื่อแสดงออกแห่งความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทย  ในพื้นที่ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่
1)  กิจกรรมการปลูกป่า (ต้นอินทนิล)  จำนวน 61 ต้น
2)  กิจกรรมการปล่อยปลานิล จำนวน  601 ตัว
3)  กิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก จำนวน 6,100 ต้น


ขอขอบคุณภาพจาก 
cmruphotoactivitie
https://www.facebook.com/cmruphotoactivities/

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

ข่าวสารทั่วไป5 อันดับล่าสุด

      นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ปลูกป่า เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 10/ส.ค./2561
      ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า 31/ก.ค./2561
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดงานวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย 94 ปี แห่งความภาคภูมิใจ 3/พ.ค./2561
      พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 24/เม.ย./2561
      สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานอาหารพื้นเมือง จัดแข่งขันส้มตำ - ลาบพื้นเมือง 23/เม.ย./2561