[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:: สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
คณะหน่วยงาน
หน่วยงานสำคัญ
e-Learning

แบบสำรวจ

   แบบสอบถามความต้องการใช้บริการพื้นที่ ท่าน/หน่วยงานของท่านมีโอกาสได้เข้ามาใช้บริการพื้นที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ในส่วนไหนบ้าง


  1. หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
  2. อาคารเอนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. อาคารเอนกประสงค์ (อาคารโหลดบัณฑิต)
  4. ห้องประชุมของอาคารเอนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5. ศึกษาพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช/ป่าไม้
  6. เข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช/ป่าไม้  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
2/เม.ย./2561 : ข่าวการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ( 360 / )
    โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 บุคลากรสำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ดร.พงษ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/มี.ค./2561 : ข่าวการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ( 649 / )
    โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 บุคลากรสำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/ต.ค./2559 : ข่าวการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดับ “ไฟป่า” ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ( 413 / )
    การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดับ “ไฟป่า” ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
11/ต.ค./2559 : ข่าวการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การทำฝายชะลอน้ำร่วมกับชุมชนเครือข่าย ( 417 / )
    การประชุมเชิงปฏิบัติการ การทำฝายชะลอน้ำร่วมกับชุมชนเครือข่าย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/ต.ค./2559 : ข่าวการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
โครงการอบรมการซ่อมบำรุงเครื่องตัดหญ้าและเครื่องปรับอากาศเบื้องต้น ( 486 / )
    โครงการอบรมการซ่อมบำรุงเครื่องตัดหญ้าและเครื่องปรับอากาศเบื้องต้น
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/ต.ค./2559 : ข่าวการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ( 359 / )
    โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
3/มิ.ย./2559 : ข่าวการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้รถดับเพลิงและรถกระเช้าไฟฟ้า ( 492 / )
    วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม ร่วมกับ กองอาคารสถานที่ ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตาม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้รถดับเพลิงและรถกระเช้าไฟฟ้า ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม เพื่อเสริมสร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/พ.ค./2559 : ข่าวการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) และกระบวนการเรื่องเล่าจากประสบการณ์เพื่อสร้างแนวปฏิบัติงานที่ดี ( 453 / )
    วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม ได้จัดอบรมตาม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) และกระบวนการเรื่องเล่าจากประสบการณ์เพื่อสร้างแนวปฏิบัติงานที่ดี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบร
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 1 ครั้ง.
27/ม.ค./2559 : ข่าวการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น (ระยะที่ 2) ( 518 / )
    สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม ได้เข้าฝึกอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น (ระยะที่ 2) โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/พ.ย./2558 : ข่าวการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระยะที่ 1 ( 424 / )
    บุคลากรสำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม ได้เข้าอบรมตาม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระยะที่ 1 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>